αμυγδαλόσκονη

Αμυγδαλόπιτα με φρούτα

Αμυγδαλόπιτα με φρούτα

Τα 2 Aρχηγεία στην Κουζίνα Μου είναι δύσκολο να ξεχωρίσω ποιο προτιμώ περισσότερο ανάμεσα σε αυτό που ονομάζουμε μαγειρική και σε αυτό που ονομάζουμε ζαχαροπλαστική….